Servicii Topografice

Topografia se defineste ca fiind stiinta care se ocupa cu tehnica masuratorilor si a calculelor unor portiuni mici ale suprafetei pamantului vazute in plan orizontal, precum si cu tehnica reprezentarii grafice a acestora in vederea intocmirii hartilor geografice.

Detin un palmares bogat de lucrari topografice de avengura, lucrari care certifica larga experienta in domeniu ca expert autorizat. Printre ele enumar:
*Ridicari topografice pentru Plan Urbanistic General (com. Comarna, com. Tomesti Jud. Iasi)
*Ridicari topografice pentru Plan Urbanistic Zonal
*Ridicari topografice pentru Studii de fezabilitate la drumuri (peste 300km)

Va ofer urmatoarele servicii topografice:

  • planuri topografice de situatie (pentru C.U., P.U.Z., P.U.D., D.T.A.D., D.T.A.C.)
  • lucrari de cadastru de specialitate: agricol, forestier, imobiliar, edilitar, apelor, cailor de comunicatii (drumuri , cai ferate)
  • trasari limite proprietati (intarusare)
  • trasari axe constructii
  • asistenta in lucrari de constructii

Conform Ordinului 700/2014, Art. 271, Alin. h), Recepția planului topografic se respinge dacă imobilul nu are geometrie în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Tarifele practicate pentru servicii topografice variaza in functie de mai multe criterii, astfel ca pentru o evaluare corecta a lucrarii va rugam sa ne contactati.

Comentariile sunt închise.